Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-12-2011

Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop

Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop

Telers hebben de keuze uit suikerbieten rassen met verschillende resistenties. De presentatie geeft hiervan een overzicht en gaat in op de vraag wanneer telers de verschillende resistenties moeten in zetten. Daarnaast bevat de presentatie adviezen voor de keuze uit de overige raseigenschappen.