Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 23-11-2009

Rassenbulletins zomertarwe en zomergerst

De nieuwe rassenbulletins voor [INVALID URL] en [INVALID URL] zijn beschikbaar.

In 2009 zijn de rassen onderzocht op diverse locaties in Nederland voor opname op de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouwgewassen, waarvan een deel op klei- en een deel op zand- en dalgrond. Op alle locaties is zowel een proef zonder ziektebestrijding als een proef met ziektebestrijding uitgevoerd. De proeven lagen bij proefboerderijen en bij kweekbedrijven.
In de tabellen zijn de gemiddelde waarden voor de eigenschappen en de korrelopbrengsten weergegeven over de laatste jaren.