Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-12-2008

Rassenbulletin triticale

In het rassenbulletin triticale vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van triticalerassen.

Het rassenonderzoek heeft in 2008 plaatsgevonden op drie locaties op zand- en dalgrond, verspreid over Nederland. In de tabel zijn de eigenschappen en opbrengsten, gemiddeld over de jaren 2003 t/m 2008, weergegeven.

Sinds 2008 is geen cgo voor triticale meer uitgevoerd vanwege onvoldoende aanmeldingen van nieuwe rassen.