Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-12-2012

Rassenbulletin cichorei

In het rassenbulletin cichorei vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van cichoreirassen.

Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van cichorei. In 2013 heeft het onderzoek plaatsgevonden op drie locaties in Nederland. Twee proeven lagen op de zuidwestelijke kleigronden, namelijk één in Colijnsplaat en één in De Heen in West-Brabant. De derde proef lag op de zuidoostelijke zandgronden, namelijk in Vredepeel. Het onderzoek is gezamenlijk door het IRS en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) uitgevoerd. De financiële opbrengst is gebaseerd op de wortelopbrengst en het inulinegetal. Eventuele verschillen in grondtarra zijn niet meegenomen. Deze verschillen lijken klein te zijn en konden tot nu toe niet betrouwbaar worden vastgesteld.