Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-12-2005

Rassenbulletin biologische zomertarwe

In het rassenbulletin biologische zomertarwe vindt u de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van zomertarwerassen, geteeld onder biologische omstandigheden.

Dit onderzoek startte in 2001 op locaties in Schoondijke, Nagele en Munnekezijl. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving tekende voor de uitvoering van het onderzoek in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Stichting SPNA.

In de tabel zijn de eigenschappen en opbrengsten per ras als gemiddelden over de jaren 2001 t/m 2004 weergegeven. Voor alle eigenschappen is gebruik gemaakt van cijfers die verkregen zijn uit de biologische proeven én gangbare proeven. De rasvolgorde kwam op alle proeven overeen, zodat in de tabel gerekend is met een gemiddelde van beide. De opbrengstcijfers geven de rasvolgorde weer van de biologische proeven. Tenzij anders vermeld betekent een hoog cijfer een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.