Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2002

Rassenbeproeving winterkoolzaad

Het areaal koolzaad is de laatste jaren niet zo erg groot meer. Om toch op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van deze voor het Oldambt toch altijd belangrijke teelt is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking aangelegd. Voor de beproeving werd van de kwekers een bijdrage gevraagd en dat heeft het aantal rassen beperkt. In 1950 was er 298.000 ha, in 1990 nog 8.400 ha, maar in 2000 werd er nog slechts 900 ha geteeld.
Nu het gebruik van plantaardige olie gestimuleerd wordt, zal het areaal waarschijnlijk weer snel toenemen en is het belangrijk de mogelijkheden van nieuwe rassen te kennen.

Algemene proefveldgegevens

voorvruchtwintergerst
zaaidatum4 september 2001
bodemanalysepH-KCl 7.4; CaCO 3 1.6; org.stof 4%; lutum 42; afsl 58-67;

Pw-getal 23; K-getal 21; K-HCl 25

N-min (0-100) 15 jan. 26 kg/ha

bemesting2 nov. 54 kg/ha N
6 maart 134 kg/ha N
11 april 80 kg/ha P 2 O 5
onkruidbestrijding20 sept 1,5 l/ha Butisan S + 1,25 l/ha Focus plus
ziektebestrijding9 mei 1 l/ha Ronilan
insectenbestrijding20 sept. 0,2 l/ha Decis
22 april 0,2 l/ha Decis
9 mei 0,25 l/ha Decis
oogstdatum8 juli zwadmaaien, 16 juli dorsen

Aanleg en uitvoering

Op 4 september is een drietal rassen uitgezaaid. Er is gemiddeld 3 kg/ha zaaizaad gebruikt.
De opkomst rond 20 september was goed en regelmatig.
Op 25 oktober is het aantal planten bepaald. Het aantal planten per m2 was vrij goed. De aantallen liepen uiteen van 62 bij Spirit tot 82 pl/m2 bij Lirajet. De winter was zacht, zodat geen uitwintering heeft plaatsgevonden. Er ontwikkelde zich een goed gewas.
Op 8 juli is in het zwad gemaaid en op 16 juli gedorsen worden.

Resultaten

In tabel 1 worden de relatieve zaadopbrengsten van de laatste vier jaar weergegeven van de in 2002 beproefde rassen.

Tabel 1. Relatieve zaadopbrengsten winterkoolzaad bij 9% vocht, Ebelsheerd.
RasKweker/vertegenwoordigerNieuw Beerta
1999
200020012002100 = .. kg/ha
Spirit * Syngenta Seeds-1111161073532
Elite * Barenbrug100114101933086
LisabethDSV10098101963175
       
100 = .. kg/ha4460315037043300

* : hybride rassen

Daar we dit jaar slechts 3 rassen op het proefveld hadden worden in tabel 2 de relatieve zaadopbrengsten over de jaren 1998/2001 en de gegevens van de Duitse kleigrond in Oost Friesland weergegeven.

Tabel 2. Relatieve zaadopbrengsten winterkoolzaad bij 9% vocht Ebelsheerd + opbrengst kleigrond in NW-Duitsland (Weser-Ems).
RasKwekerNieuw BeertaDuitsland
1998199920002001199819992000
Embleme * Barenburg-98119104---
Elite * Barenbrug 100114101   
Panther * NPZ/LBwiersum10110410497106109109
Artus * NPZ/LBwiersum116108104101107105102
Susanna * Semundo-10610189--104
LisabethDSV100100981019295-
ExpressNPZ/LBwiersum104102979710110488
Pronto * NPZ/LBwiersum111909692112106101
Spirit * Syngenta-seeds--111116115114104
NW1780Pioneer---92---
NW1784Pioneer---106---
Talent * NPZ--102104---
WRG175 ** DSV---106---
AcropolisPioneer--96106----
Maya * Semundo--9590---
RapidForceLimagrain--92938292-
LicondorDSV---97---
CatinkaSemundo---105---
TwisterSyngenta-seeds---107---
Cordial * Monsanto---108---
Complice * Monsanto---102---
CanberraMonsanto---99---
CandoMonsanto---100---
ContactMonsanto---87--95
EscortForceLimagrain---100---
100 = … kg/ha3500446031503704353048904970

* : hybride rassen
** : WRG 175 wordt Lion