Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-03-2014

Quickscan van emissiereducerende gewasbeschermingstechnieken

In opdracht van Productschap Akkerbouw is door DLV in 2013 middels literatuuronderzoek en interviews een overzicht opgesteld van emissiereducerende gewasbeschermingstechnieken.  Er is  naast een feitelijk overzicht ook aandacht  besteed aan de praktische toepasbaarheid en aan mogelijkheden voor stimulering en ondersteuning. U kunt de documenten hieronder downloaden.