Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-04-2014

Pootgoedgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013

In 2012 is in samenwerking met AVEBE en met financiering van PA het project 20-15-10 gestart. In dit project worden groepen telers begeleid in het streven om op termijn een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het pootgoed van groot belang. Het PA heeft, nadat het project verder was opgeschaald naar vijf groepen, ook in 2013 dit onderdeel van het project gefinancierd.

Aanpak pootgoedbeoordeling
Van iedere deelnemer is een pootgoedmonster ingeleverd van 100 knollen. Aan de monsters zijn door de medewerkers van PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond verschillende tellingen, beoordelingen en wegingen gedaan. De resultaten hiervan staan in het bijgeleverde verslag.

Foto 1: Bepaling beschadigingsindex

Van alle deelnemers van het 20-15-10 project is een pootgoedmonster beoordeeld. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat meestal de teler zelf het monster heeft samengesteld. Dit laatste kan enige invloed hebben op de resultaten.