Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2000

Poederschurft en kiemremmingsmiddelen bij het inschuren van aardappelen

Pas bij het inschuren van consumptieaardappelen op voor kiemremmingsmiddelen op basis van chloorprofam. Dit geldt vooral bij aardappelen van percelen waarop zich eerder problemen met poederschurft hebben voorgedaan.

Inleiding

Bij enkele consumptieaardappeltelers, die bij het inschuren kiemremmingsmiddelen gebruiken, doen zich tijdens de bewaring problemen voor met poederschurft. In de loop van de bewaring, meestal na februari, ontwikkelen zich duidelijke symptomen van poederschurft. De afzet kan daardoor sterk worden bemoeilijkt.
Het PAV onderzocht dit probleem in samenwerking met Luxan, een belangrijke producent van kiemremmingsmiddelen. Van een probleembedrijf zijn knollen verzameld en direct na het rooien behandeld met de adviesdosering Gro-Stop BASIS.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek het volgende:

  • Het bespuiten van vers gerooide aardappelknollen met dit kiemremmingsmiddel, op de door de leverancier geadviseerde wijze, kan tijdens de bewaring de ontwikkeling van symptomen van poederschurft bevorderen (zie tabel);
  • Het onder vochtige omstandigheden bewaren van behandelde knollen bevordert t.o.v. drogere omstandigheden de ontwikkeling van symptomen extra;
  • Ook lijkt een hogere bewaartemperatuur (circa 10ºC) de ontwikkeling van poederschurftsymptomen te versnellen t.o.v. een iets lagere temperatuur (7ºC).
Tabel. Percentage bedekking van de knol met poederschurft in februari/april (ras Asterix).
ObjectBedekking na bewaring bij 7° C (%)Bedekking na bewaring bij 10° C (%)
behandeld/vochtig bewaard1617
behandeld/droog bewaard1110
onbehandeld/vochtig bewaard57
onbehandeld/droog bewaard77

Het was overigens wel bekend dat kiemremmingsmiddelen, toegepast op een niet afgeharde schil, de weerstand van de knol tegen ziekteverwekkers als poederschurft en pukkelschurft kunnen verminderen.

Advies

Op basis van dit onderzoek is het advies om op partijen aardappelen, die afkomstig zijn van percelen waar zich in het verleden tijdens de bewaring problemen met de ontwikkeling van poederschurft hebben voorgedaan, geen kiemremmingsmiddelen toe te passen tijdens het inschuren. Bovengenoemd onderzoek is uitgevoerd met de rassen Asterix en Redstar. Ook bij Redstar ontwikkelde zich na behandeling bij het inschuren volop symptomen met poederschurft. De resultaten waren vergelijkbaar met die van Asterix.
Als het om bovengenoemde reden niet verantwoord is om bij het inschuren kiemremmingsmiddelen te gebruiken, dan kan natuurlijk altijd nog gegast worden zodra de knollen zijn gedroogd en afgehard.

Afbeelding 1. Poederschurft in februari, roodschillige knollen, ras Asterix.

Een behandeling bij het inschuren met 60 ml per ton Gro-Stop Basis en een vochtige bewaring bij 10ºC vanaf oktober.
De symptomen hebben zich op deze knol sterk ontwikkeld tijdens de bewaring.

Die met stoloon is bij 4 graden bewaard en niet behandeld en de andere is wel behandeld met 60 ml per ton Gro-Stop BASIS bij het inschuren en vervolgens bij 10 graden bewaard.
Afbeelding 2. Witschillige rassen, ras Bintje. Deze knollen zijn afkomstig van een partij uit Zeewolde die bij het inschuren is behandeld met chloorprofam en waarop in januari - februari poederschurftsymptomen zichtbaar werden (datum foto 04-05-2001).

Een gewassen knol

Een niet gewassen knol