Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 27-02-2013

pH in orde?

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten en cichorei is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand is de streef-pH 5,7. Voor Löss bij een lutumgehalte van <10 is de streef-pH 6,3 / bij lutum >10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4. De daling van de pH is gemiddeld 0,1 per jaar. Bij een relatief hoge pH kan dit oplopen tot ca. 0,15. Maak gebruik van een grondmonster van maximaal 4 jaar oud. Neem nieuwe grondmonsters juist voor een duur gewas in het bouwplan.

Bekalking is mogelijk met o.a. Betacal producten. Deze werken relatief het snelste maar met Betacal wordt ook fosfaat aangevoerd. Andere bekalkingsproducten hebben dit niet, maar zijn duurder. De snelheid van werking is verder vooral afhankelijk van de mate van inwerken en het tijdstip van uitrijden. Aan het gebruik van kalkmeststoffen zijn geen uitrijregels gebonden. Deze kunt u op dit moment gebruiken waarbij de hoeveelheden, net als bovengenoemde meststoffen, moeten passen binnen het systeem van de gebruiksnormen. Indien u als bietenteler een korting op de uitbetaling van uw suikerbieten wilt voorkomen door Betacal af te nemen moet u erop letten dat u wel de volledige verplichting afneemt. Indien u dit niet doet blijft de boete over de gehele afnameplicht gelden. Het is dus niet zo dat indien u 1 vracht afneemt de boete over een gedeelte wordt teruggedraaid.