Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-02-2012

pH in orde?

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten, cichorei en mais is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand de streef pH 5,7. Voor Löss bij een lutum van < 10 is de streef pH 6,3 / bij lutum > 10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten, cichorei en mais is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand de streef pH 5,7. Voor Löss bij een lutum van < 10 is de streef pH 6,3 / bij lutum > 10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4. De daling van de pH is gemiddeld 0,1 per jaar. Bij een relatief hoge pH kan dit oplopen tot ca. 0,15. Maak gebruik van een grondmonster van maximaal 4 jaar oud. Neem nieuwe grondmonsters juist voor een duur gewas in het bouwplan.
Bekalking is mogelijk met o.a. Betacal producten. Deze werken relatief het snelste maar met Betacal wordt ook fosfaat aangevoerd. Andere bekalkingsproducten hebben dit niet maar zijn duurder. De snelheid van werking is verder vooral afhankelijk van de mate van inwerken en het tijdstip van uitrijden. Aan het gebruik van kalkmeststoffen zijn geen uitrijregels gebonden. Deze kunt u op dit moment gebruiken waarbij de hoeveelheden, net als bovengenoemde meststoffen, moeten passen binnen het systeem van de gebruiksnormen.