Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 13-10-2009

Organische stofvoorziening verdient aandacht

Als uit het bemestingsplan blijkt dat de organische stofvoorziening op uw bedrijf extra aandacht verdient en u nog ruimte binnen de gebruiksnormen van 2009 heeft, dan kunt u dit najaar hier nog iets aan doen. Op zandgrond alleen met compost en op de kleigrond met compost en vaste mest. Kies bij najaarstoepassing wel voor een stikstofarme meststof en een meststof met een lage stikstof/fosfaatverhouding.
Per 100 kg effectieve organische stof bevat GFT-compost gemiddeld 6 kg N, vaste kippenmest 17 kg N en de dikke fractie van gescheiden varkensdrijfmest 22 kg N.
Per kg fosfaat geeft u met GFT-compost gemiddeld 1,2 kg N (fosfaat bij compost telt voor 50%), met vaste kippenmest 1,8 kg N en met de vaste fractie van gescheiden varkensdrijfmest 1,0 kg N.
Ga na welke meststof voor uw situatie het beste is.