Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 27-08-2010

Organische stofaanvoer en aanvoer stikstof en fosfaat

Een goede organische stofvoorziening is belangrijk voor de bodemstructuur. Een goede bodemstructuur levert een betere opname van de mineralen, maakt de grond minder droogtegevoelig en verhoogt zo de opbrengst. Als er binnen de gebruiksnormen ruimte is, voer dan altijd organische stof aan. Dit kan met groenbemesters, compost, vaste mest en drijfmest. Kies bij najaarstoepassing van mest voor een stikstofarme meststof en een meststof met een lage stikstof/fosfaatverhouding. Dit beperkt stikstofverliezen. 
Per 100 kg effectieve organische stof bevat GFT-compost gemiddeld 6 kg N, vaste kippenmest 17 kg N, de dikke fractie van gescheiden varkensdrijfmest 22 kg N en varkensdrijfmest 36 kg N.
Per kg fosfaat geeft u met GFT-compost gemiddeld 2,3 kg N (fosfaat in compost telt voor 50%), met vaste kippenmest 1,8 kg N, met de vaste fractie van gescheiden varkensdrijfmest 1,0 kg N en met varkensdrijfmest 1,7.
Ga zelf na welke meststof voor uw situatie het beste is.

Meer informatie: Jan Paauw (jan.paauw@wur.nl) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Lelystad.