Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2003

Opslagbestrijding in Engels raaigras

In dit artikel wordt kort ingegaan op de bestrijding van opslag in Engels raaigras met Chloor IPC en Boxer.

Voor de bestrijding van opslagplanten in zaadpercelen van Engels raaigras die voor een tweede zaadoogst worden aangehouden is Chloor IPC toegelaten en is er dit jaar (=2003!) ook een vrijstelling voor Boxer. De toepassing van Chloor IPC is uitvoerig beproefd in onderzoek van PPO-agv, dat gefinancierd werd door het Productschap GZP (tabel).

Tabel. Effect opslagbestrijding met Luxan Chloor IPC op de zaadopbrengst van Engels raaigras (2e zaadoogst - kg/ha).
Object1997199819992000

Onbehandeld

1.030

1.770

1.780

2.750

Luxan Chloor IPC 4 L/ha begin sept.

990

Luxan Chloor IPC 4 L/ha begin sept.+ 4 L/ha begin okt.

1.170

Luxan Chloor IPC 3 L/ha 22/25 aug.+ 3 L/ha begin/11 sept.

1.980

1.900

Luxan Chloor IPC 6 L/ha 22/25 aug.+ 6 L/ha begin/11 sept.

1.870

1.720

Luxan Chloor IPC 3 L/ha 8 aug

2.540

Luxan Chloor IPC 3 L/ha 8 aug.+ 3 L/ha begin okt.

2.830

Uit het onderzoek bleek dat voor een goede effectiviteit de bespuiting met Chloor IPC kort na het afvoeren van het stro van de eerste zaadoogst dient te gebeuren. Het beste kan een dosering van 3 à 4 liter per ha worden aangehouden. Wacht men langer met deze bespuiting dan zijn met name de opslagplanten die onder het zwad zijn gekiemd te sterk ontwikkeld om nog bestreden te worden. Een herhaling van de bespuiting gaf vrijwel geen extra bestrijding van deze grote opslagplanten. Het verhogen van de dosering leidde niet tot een duidelijke verbetering van het bestrijdingsresultaat maar kan wel leiden tot schade aan het gewas.

In verband met de dampwerking van het product en de mogelijke schade die kan ontstaan bij gevoelige buurgewassen kan het beste gespoten worden op vochtige/natte grond bij een luchttemperatuur lager dan 20 graden en hoge relatieve vochtigheid.

Ook voor de toepassing van Boxer geldt dat de toepassing alleen effectief is indien de opslagplanten nog klein zijn (0-1 echte blaadjes). Hierbij kan het beste een dosering van 4 L/ha worden toegepast.