Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2003

Opbouw van werking van fungiciden tegen P. infestans in aardappel

Is een aardappelblad beter beschermd als er vaker dan 1 keer is gespoten?

  • Een aardappel blad lijkt niet beter beschermd als het vaker gespoten is;
  • Pas bij hoge groeisnelheid van het gewas én ziektedruk het spuitinterval aan en/of kies een middel met een goede herverdeling.

Inleiding

Aardappelblad dat preventief gespoten wordt met fungiciden is voor een bepaalde tijd beschermd tegen infecties van Phytophthora infestans. Er wordt nu van uitgegaan dat blad dat zich ná de bespuiting ontwikkelt uit het groeipunt, onbeschermd is. Bij het adviseren van bespuitingstijdstippen wordt geen/te weinig rekening gehouden met de mogelijkheid dat (systemische) fungiciden in/op het nieuw gevormde blad aanwezig kunnen zijn.

Uit voorgaand onderzoek is de indruk ontstaan dat nieuw gegroeid blad tot op zekere hoogte beschermd is tegen P. infestans door een voorgaande bespuiting met een fungicide. Hierbij zou het aantal uitgevoerde bespuitingen een belangrijke rol kunnen spelen. Er zou sprake kunnen zijn van de opbouw van werking. Tevens wordt er in de praktijk dikwijls geadviseerd om de eerste bespuiting vroeg in het groeiseizoen uit te voeren. Als argument wordt o.a. aangedragen dat bij een groter gewas lagere bladetages onvoldoende kunnen worden beschermd door een bespuiting. Meer inzicht in de opbouw van de werking van fungiciden zou onder sommige omstandigheden kunnen leiden tot een betere bestrijding en tot een afname van fungicide gebruik. Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen over de eventuele opbouw van werking van fungiciden en de invloed van het uitstellen van de eerste bespuiting op de mate van bescherming van het aardappelloof.

Proefopzet

Daartoe is in Lelystad een veldproef aangelegd waarin twee verschillende spuitstrategieën zijn opgenomen. In strategie A3 is begonnen met spuiten op het moment dat het gewas een hoogte had van 20-25 cm, terwijl in strategie A2 de eerste bespuiting is uitgevoerd toen het gewas 40-50 cm hoog was. In het onderzoek zijn de toegelaten fungiciden Shirlan, Curzate M, Dithane DG, Ranman, Tattoo C en Aviso DF opgenomen. Er is een spuitinterval van 5 dagen aangehouden. Op verschillende tijdstippen zijn uit ieder veldje boven, midden en onder in het gewas, 5 dagen na een bespuiting, bladeren geplukt. Vervolgens is in het laboratorium de beschermingsgraad van deze bladeren bepaald.

Resultaten

Boven in het gewas is het groeipunt geplukt. Na twee bespuitingen met de fungiciden bezat het groeipunt enige mate van bescherming, ook door de preventief werkende fungiciden. Ranman beschermde het groeipunt het beste. Bij meer bespuitingen was de bescherming van het groeipunt niet beter.

De bescherming van de middelste bladeren was beter dan die van het groeipunt. Immers de groei van deze bladeren is minder dan van het groeipunt. Op deze bladetage lijkt het blad beter beschermd te zijn na vier dan na twee bespuitingen, maar de verschillen waren niet statistisch betrouwbaar (met uitzondering van Aviso DF). Bij meer dan vier bespuitingen nam de bescherming van het blad niet toe.

De bescherming van de onderste bladeren was goed te noemen. Evenals bij de middelste bladeren lijken de onderste bladeren bij Curzate M, Dithane DG en Aviso DF beter beschermd na vier dan na twee bespuitingen, maar de verschillen waren niet statistisch betrouwbaar. Bij meer dan vier bespuitingen nam de bescherming van het blad niet toe.

Conclusie

Concluderend kan gezegd worden dat de meeste fungiciden, bij een hoge groeisnelheid van het gewas en een spuitinterval van vijf dagen, het zich ontwikkelende groeipunt onvoldoende beschermen. Het contactfungicide Ranman laat duidelijk een beter effect zien dan de andere fungiciden. Echter, in dit onderzoek zijn ook fungiciden opgenomen met een curatieve werking zoals Curzate M, Aviso DF en Tattoo C. Onder praktijkomstandigheden zou het groeipunt, bij het spuiten van deze fungiciden, beter beschermd kunnen zijn dan op basis van deze resultaten verwacht mag worden, omdat dan ook de curatieve werking bijdraagt aan de bescherming.
Opbouw van werking van fungiciden kon in dit onderzoek niet worden aangetoond.