Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-04-2011

Onkruidbestrijding zomergranen

Zomergranen zijn al flink ontwikkeld. Hoog tijd voor het uitvoeren van een onkruidbestrijding.

In zomergranen is grassenbestrijding meestal niet nodig. Onkruidbestrijding uitvoeren bij een RV hoger dan 60%. Afhankelijk van het onkruidassortiment kan de volgende keuze gemaakt worden:

  • Bij kamille, muur, herderstasje, herik, kleine brandnetel, klein kruiskruid, akker(melk)distel:
    15 - 30 gram Ally SX + 0,75 ltr MCPA (bij melganzevoet) + 0,5 ltr Starane (bij kleefkruid);
  • Bij kamille, muur, kleefkruid, veelknopigen, nachtschade en herderstasje:
    75 - 99 ml Primus of  0,75 - 1 ltr Primstar + 0,75 ltr MCPA (bij melganzevoet);
  • Bij ereprijs, paarse dovenetel, akkerviool, kleefkruid, muur, herderstasje, kamille, nachtschade:
    0,4 ltr Starane + 50 gr Artus of 50 gr Aurora of 70 gr Biathlon of 0,25 l Vega EC of 2 ltr Verigal D + 0,5 ltr Starane + 1ltr MCPA.

Artus, Aurora en Biathlon niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Biathlon en Vega zijn slecht op akkerviool.