Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 18-04-2012

Onkruidbestrijding zaaiuien

Het stadium van de zaaiuien in het zuidwesten varieert van net gekiemd, tot percelen waar de uien in het vlagbladstadium komen. Glyfosaat-bevattende middelen en Finale SL 14 / Basta kunnen tot circa 2 dagen voor opkomst ingezet worden. Bij diverse percelen staan er (nog) veel grasachtigen, hiervoor is afbranden met glyfosaat noodzakelijk.

Het stadium van de zaaiuien in het zuidwesten varieert van net gekiemd, tot percelen waar de uien in het vlagbladstadium komen. Glyfosaat-bevattende middelen en Finale SL 14 / Basta kunnen tot circa 2 dagen voor opkomst ingezet worden. Bij diverse percelen staan er (nog) veel grasachtigen, hiervoor is afbranden met glyfosaat noodzakelijk.
Bij een te open zaaibed en/of neerslagkansen direct na toepassing is er bij glyfosaat echter teveel kans dat de actieve stof toch in contact komt met de kiemplantjes. Aan het afbranden kan op vochtige grond nog 0,5 - 0,75 ltr Stomp toegevoegd worden, afhankelijk van de zwaarte van de grond. De totale hoeveelheid Stomp die U vanaf zaai tot het vlagbladstadium kunt toepassen is 0,75 – 2 ltr Stomp afhankelijk van de zwaarte van de grond.
Als glyfosaat niet (meer) mogelijk is, is op opdrogende grond de toepassing van 0,5 ltr Totril + 0,5-1 ltr olie een alternatief tot ca. 10% opkomst van de uien. Op vochtige grond kunt u 0,5 ltr Totril, zonder olie gebruiken.
Na opkomst is de mate van afharding en het gewasstadium sterk bepalend voor de middelenkeuze. De komende periode is de vochtigheid van de grond en afharding van de bovenkomende uien waarschijnlijk sterk wisselend.
Mogelijkheden in het kramstadium oa.:

  • opgrijzende grond en ’s middags lagere RV: 0,10-0,15 ltr Totril (ioxynil) + 0,25-0,5 ltr Stomp
  • vochtige grond: 0,25-0,5 ltr Stomp + 0,25-0,5 ltr chloorprofam

In het vlagbladstadium, en zeker bij niet afgeharde omstandigheden is er grote kans op schade aan de uien. Dan geen contactherbiciden gebruiken. Enkel met chloorprofam is dan een redelijk veilige bespuiting mogelijk!