Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-06-2010

Onkruidbestrijding zaaiuien

Indien u op vochtige grond bodemherbiciden wilt toepassen, let dan ook op de maximale hoeveelheden per seizoen. Afhankelijk van de zwaarte van de grond is dit o.a. 2-3 ltr Stomp en 1,5-2 kg Pyramin per ha. Daarnaast geldt dat de veiligheidstermijn van Pyramin 90 dagen is.
In veel gevallen moet in deze periode ook nog één of meerdere contactbespuiting(en) worden uitgevoerd op overgebleven onkruiden. Op een aantal percelen is vooral klein kruiskruid een probleem. Vanaf begin 2e pijp kan o.a. de combinatie 0,25-05 kg Lentagran + 0,25-0,33 ltr Totril + 0,25-0,33 kg Pyramin toegepast worden. Vaak is daarna nog een herhaling nodig.
Let op als in een voorgaande bespuiting Aramo is toegepast. Wacht dan minimaal 7 dagen.