Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 06-05-2013

Onkruidbestrijding suikerbieten

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

De onkruidsituatie per perceel maakt uit of een toevoeging zinvoller is dan een verhoging van de standaard doseringen. Ter vergelijking: de kosten voor de standaard 0,5 BOGT zijn ca. € 30. Wissel echter niet teveel af in middelen, dat vermindert vaak het eindresultaat.

  • Pyramin: het toevoegen van 0,25 - 0,5 kg Pyramin (ca. € 5 - 10) aan de standaard LDS versterkt de werking op veelknopigen. Ook het verhogen van de dosering ethofumesaat (0,75 - 1 ltr) versterkt de werking.
    Bij melde blijft Goltix ook nodig in het systeem.
  • Fiesta: bevat zowel chloridazon (Pyramin) als quinmerac. De toevoeging van 0,75 - 1 ltr Fiesta (ca. € 18 - 25) versterkt de werking op o.a. kleefkruid, kamille, zwaluwtong, paarse dovenetel, bingelkruid en hondspeterselie. Fiesta werkt het beste bij vochtige bodemomstandigheden.
  • Avadex: het toevoegen van 0,5 - 1 ltr Avadex (ca. € 10 - 20) versterkt de werking op o.a. kleefkruid, zwarte nachtschade en aardappelzaailingen. Bij kleefkruid vooral als het eerste kroontje tot ontwikkeling komt. Bij scherpe weerswisselingen (lage-hoge temperaturen) kan deze toevoeging scherp werken!
  • Safari: het toevoegen van 2 - 3 keer 15 gram Safari (ca. € 17 per keer) versterkt de werking op o.a. kamille, kleefkruid, varkensgras, veerdelig tandzaad, bingelkruid en opslag bladrammenas en gele mosterd. Combinaties met Safari toepassen bij zo hoog mogelijke luchtvochtigheden. Gebruik echter geen Safari als al wortelonkruid bovenstaat dat later bestreden moet worden met Lontrel.
  • Lontrel: vooral bij vochtige bodemomstandigheden / hoge luchtvochtigheden werkt Lontrel goed. Er is dan verstrekt effect op o.a. kamille, veelknopigen, zwarte nachtschade, aardappelzaailingen en veerdelig tandzaad. Lontrel mag in LDS-toepassingen 3x met 0,5 ltr toegepast worden (ca. € 31 per keer). T.a.v. wortelonkruiden éénmalig volvelds in een maximale dosering van 1,2 ltr per ha.