Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-05-2008

Onkruidbestrijding stamslabonen

Bij de teelt van stamslabonen kan bij hoge onkruiddruk een bodemherbicide toegepast worden. Door de verschillen in rasgevoeligheid voor Basagran kunnen na opkomst niet altijd voldoende hoge doseringen Basagran gebruikt worden om alle onkruiden te bestrijden. Spuit dan (ruim) voor opkomst 0,15-0,25 ltr Centium per ha. Ook Dual Gold heeft nu een toelating. Gebruik bij een combinatie ca. 0,10-0,15 ltr Centium + 0,5-0,75 ltr Dual Gold per ha.