Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-05-2008

Onkruidbestrijding op verhardingen

Mocht u het onkruid op uw erfverharding (tegels, klinkers ed.) willen bestrijden, denk er dan aan dat bij gebruik van glyfosaat-houdende middelen op verhardingen alleen Roundup Evolution gebruikt mag worden. Dit middel mag alleen maar toegepast worden volgens de DOB-richtlijnen (Duurzaam onkruidbeheer). Dit betekent o.a.

Mocht u het onkruid op uw erfverharding (tegels, klinkers ed.) willen bestrijden, denk er dan aan dat bij gebruik van glyfosaat-houdende middelen op verhardingen alleen Roundup Evolution gebruikt mag worden. Dit middel mag alleen maar toegepast worden volgens de DOB-richtlijnen (Duurzaam onkruidbeheer). Dit betekent o.a. dat u rekening moet houden met het neerslagcriterium: niet spuiten indien er binnen 24 uur na toepassing 1 mm of meer neerslag wordt voorspeld en de voorspellingskans meer is dan 40%.
Het onkruid moet gespoten worden via een selectieve toedieningsmethode. Alleen bij moeilijk bereikbare plekken (rond obstakels en machinaal onbereikbare plaatsen) mag de spuitlans (terughoudend) gebruikt worden. Kijk voor meer informatie op dob-verhardingen.nl.