Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-05-2008

Onkruidbestrijding maïs

Door het warme weer ontwikkelt de maïs zich snel, evenals het onkruid. De droge omstandigheden zijn op dit moment niet ideaal. Het onkruid, vooral melganzevoet is afgehard en de bodemherbiciden werken (nog) niet. Vanaf donderdag nemen de regenkansen toe en zullen de omstandigheden verbeteren. De ervaring leert, zo ook al meerdere jaren op proefvelden op Vredepeel, dat een vroege bespuiting in 3-4 bladstadium, de beste resultaten geeft.
Op de meeste percelen komt hanepoot voor en in toenemende mate ook gladvingergras en naaldaar. Vooral gladvingergras moet in een jong stadium bestreden worden. Dual Gold en Frontier Optima werken hier goed op als bodemherbicide, dus voor kieming. Na opkomst alleen nog in kiemplantstadium. Het middel Clio is het sterkste op vingergras. Er zijn afgelopen jaren goede ervaringen mee opgedaan.
In het schema zijn een aantal praktische combinaties genoemd die volstaan bij een tijdige bespuiting in het 3-6 bladstadium. Wanneer nog weinig onkruid gekiemd is of de grond erg kluiterig, met kans op veel latere nakiemers kan de bodemherbicide (Dual Gold / Frontier Optima) verhoogd worden tot 1 ltr/ha.
Om een betere werking op veelknopigen (zwaluwtong en varkensgras) te krijgen, kunt u aan de bespuitingen 0,3 ltr Starane, 0,3 ltr Banvel of 0,5 kg Emblem per hectare toevoegen.
Op percelen met haagwinde gaat onze voorkeur uit naar een onderbladbestrijding in een later stadium van de maïs als de haagwinde goed ontwikkeld is. Een alternatief is tot het 5-bladstadium van de maïs een mix van 0,3 - 0,5 ltr Starane en 50 ml Primus per hectare te spuiten. Haagwinde moet echter goed ontwikkeld zijn

Combinaties (doseringen per ha):

Alleen breedbladigen:

  • 2 ltr Laddok N + 2 ltr olie
Grassen en breedbladigen:
  • 0,75 ltr Callisto/Mikado + 0,5 ltr Samson Extra 6% OD + 0,6 ltr Dual Gold / 0,7 ltr Frontier Optima
  • 0,6 ltr Callisto/Mikado + 125 gr Maister + 1,5 ltr Actirob + 0,6 ltr Dual Gold / 0,7 ltr Frontier Optima
  • 1 ltr Calaris + 0,5 ltr Samson Extra 6% OD + 0,6 ltr Dual Gold / 0,7 ltr Frontier Optima
  • 0,15 ltr Clio + 0,5 ltr Samson Extra 6% OD + 0,6 ltr Dual Gold / 0,7 ltr Frontier Optima
Aardappelopslag:
  • 0,75 Callisto/Mikado + 2 Laddok + 0,5 Starane

Opmerkingen:

  • Voor Frontier Optima, Laddok N en MaisTer gelden driftrestricties;
  • Samson / Milagro Extra 6 % OD niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Oude formulering Samson / Milagro wel toegestaan;
  • 0,5 ltr Samson / Milagro Extra 6% OD komt overeen met 0,75 ltr Samson of Milagro.