Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 08-07-2009

Onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen na de bloei

Na de bloei kunt u met 250 gram Sencor per ha spuiten. Sencor heeft bij melganzevoet alleen effect op het blad. Perzikkruid wordt goed bestreden door Sencor. Bij Sencor-gevoelige rassen als o.a. Avarna, Aveka, Festien en Valiant kunnen gewasreacties optreden. Wat deze reacties aan opbrengstderving geven, is niet bekend. Zie voor de rasgevoeligheid voor Sencor de handleiding gewasbescherming van DLV-plant of www.bayercropscience.nl.
Na de bloei is tot 1 liter MCPA per ha toegelaten tegen distels en melganzevoet.