Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 08-09-2009

Onkruidbestrijding in groenbemesters en tijdelijk onbeteeld land

Om een ingezaaide bladrammenas of gele mosterd zo goed mogelijk te laten slagen is een snelle begingroei belangrijk. Bij graanstoppels kan echter de opslag van het graan soms een behoorlijke groeiconcurrentie geven. Vooral bij gerst kan dit een aandachtspunt zijn. Dit jaar zijn echter geen middelen toegestaan.
Let daarnaast goed op het etiket van de middelen op basis van 2,4-D. In grasgroenbemesters én op braakliggend bloembollenland was toepassing alleen voor 1 september toegestaan. Op tijdelijk onbeteeld land geldt deze beperking echter niet voor het product Mega 2,4-D (m.u.v. grondwaterbeschermingsgebieden). Het product Damine 500 heeft geen toelating op tijdelijk onbeteeld land.
Wacht na gebruik van groeistoffen 3-4 weken met het inzaaien van een volggewas.