Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 10-11-2008

Onkruidbestrijding granen

De toepassing van middelen op basis van isoproturon wordt steeds meer beperkt. De toelating van enkelvoudige producten is inmiddels vervallen, de opgebruiktermijn loopt tot 1 december 2008. Daarnaast geldt dat er voor de combinatieproducten Javelin en Azur in het kader van de herprioritering strengere toepassingseisen geformuleerd zijn. Dit najaar (Javelin) en komend voorjaar (Azur) mag u deze middelen echter nog toepassen volgens het oude etiket. Een bespuiting in november komt nog in beeld bij de volgende situaties:

  • Bij zware onkruiddruk van straatgras, duist of windhalm is inzet van isoproturon (tot 1 december) of Javelin te overwegen. Bij lichte tot matige onkruiddruk zijn er ook goede ervaringen met de voorjaarstoepassing van Atlantis+Hussar.
  • Zeer hoge druk van ereprijs en/of paarse dovenetel. In deze situatie voorkomt een bespuiting met o.a. Javelin dat er al vroeg in het voorjaar plekken met grote (bloeiende) ereprijs staan.
  • Percelen waar u in 2009 wortelonkruiden wilt bestrijden. Het gebruik van sulfonylureum-verbindingen (o.a. Ally, Hussar, Atlantis) in het voorjaar kan de ontwikkeling van wortelonkruiden dusdanig remmen dat deze onkruiden door groeistoffen veel minder bestreden zullen worden.
  • Plannen om in voorjaar graszaad onder de tarwe in te zaaien. Een grassenbestrijding in het voorjaar lukt dan niet.