Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 18-05-2010

Onkruidbestrijding consumptieaardappelen na opkomst

Naast het toepassen van bodemherbiciden voor opkomst zijn er, afhankelijk van de rasgevoeligheid, ook mogelijkheden voor LDS-toepassingen van Sencor en/of Basagran ná opkomst. Pas deze toe in het kiemplantstadium van de onkruiden!

  • Sencor is sterk op kiemplanten van o.a. muur, zwaluwtong en perzikkruid. Rondom opkomst kunt u nog tot 250 gram Sencor toepassen, eventueel gecombineerd met 0,25 ltr Basagran. Bij afhardende weersomstandigheden kan in dit gewasstadium 0,5-1 ltr olie toegevoegd worden. In een later stadium van de aardappelen bedraagt de dosering Sencor 75-150 gram per keer;
  • Basagran is aanvullend op o.a. kleefkruid, perzikkruid en zwarte nachtschade. Lage doseringen Basagran (0,1-0,25 ltr) alleen toepassen op een droog, gezond en een wat afgehard gewas.
    Gebruik bij voorkeur géén Basagran op grotere planten bij rassen die matig of meer gevoelig zijn voor Basagran;
  • Houd rekening met de weersomstandigheden. Belangrijke uitgangspunten zijn: Sencor werkt fel onder vochtige omstandigheden, Basagran werkt fel onder zonnige omstandigheden. In betreffende situaties dus de laagste doseringen aanhouden. Spuit altijd op een droog gewas!
  • Combineer de toepassingen met een mangaanbladbemesting als geen Phytophthora-middelen op basis van mancozeb worden gebruikt.