Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-05-2012

Onkruidbestrijding aardappelen

Op dit ogenblik doen zich in de aardappelen de volgende situaties voor:

Op dit ogenblik doen zich in de aardappelen de volgende situaties voor:

  • Wel gefreesd en bodemherbicide gespoten en toch nog onkruid:
    Wanneer we onkruid zien na frezen en spuiten, is dit meestal zwaluwtong. Het meeste onkruid kan nog dood gaan wanneer ze voldoende water gaan verdampen (dus bodemvocht met het middel opnemen). Wanneer u het niet vertrouwt, kunt u altijd nog, onafhankelijk van de grootte van de aardappelplanten bij rassen die Sencor verdragen, 75-100 gr Sencor + 0,1 ltr uitvloeier of 1 ltr olie spuiten. Gebruik bij zachte omstandigheden lagere doseringen zonder olie. Tot opkomst kan ook nog in de plaats van uitvloeier of olie 0,5 ltr Boxer aan de Sencor worden toegevoegd. De planten die op het moment van spuiten wel boven staan, kunnen een lichte vergroeiing in de kop krijgen. Bij gebruik van Sencor moeten de planten wel droog staan;
  • Wel gefreesd en geen bodemherbicide:
    Start op klein onkruid. Voor doseringen, middelenkeuze en rassen waarin welke middelen gespoten kunnen worden, zie Varia nr. 11;
  • Nog niet gefreesd en onkruid:
    Deze situatie komt nog veel voor. Aardappelen staan al boven en beginnen hun bladeren open te vouwen. Onkruid is ook al aanwezig. Overgebleven onkruid van de ploegsneden (kamille en kruiskruid) zal nauwelijks nog te bestrijden zijn. Wanneer de aardappelen de komende dagen (of weken??) gefreesd of aangeaard worden, zal ook niet alle klein onkruid (mechanisch) bestreden worden. Probeer nu al met lage doseringen, zoals hierboven vermeld, het kleine onkruid te bestrijden.