Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 05-06-2012

Onkruid in suikerbieten en onkruidbieten

Na een relatief lange onkruidbestrijdingsperiode is het niet altijd nodig om een bodemherbicide tegen nakiemers in te zetten. Bovendien is voor een goede bodemwerking ook voldoende vocht nodig en de weersverwachting geeft geen grote hoeveelheid regen aan. We zien op dit moment echter regelmatig percelen waar een LDS-bespuiting te weinig is uitgevoerd.

Na een relatief lange onkruidbestrijdingsperiode is het niet altijd nodig om een bodemherbicide tegen nakiemers in te zetten. Bovendien is voor een goede bodemwerking ook voldoende vocht nodig en de weersverwachting geeft geen grote hoeveelheid regen aan. We zien op dit moment echter regelmatig percelen waar een LDS-bespuiting te weinig is uitgevoerd. Dit betekent nu zwaluwtong met een echt blaadje, kleefkruid met een kroontje of overgebleven melden. Voor een chemische correctie onder de huidige, meer afgeharde, omstandigheden moet het LDS worden aangepast. Verhoog de olie naar 0,75-1 ltr.

Om kleefkruid te bestrijden is 200 gr ethofumesaat (o.a. Tramat) nodig en verbetert de toevoeging van 1 ltr Avadex (€ 17,50) de werking. Ook Frontier Optima in een dosering van 0,5-0,75 ltr (€ 11-16,50) versterkt de contactwerking tegen o.a. zwaluwtong en kleefkruid. Tegen melden 0,5-0,75 kg/ltr Goltix in combinatie met 1 ltr fenmedifam 160 toepassen. Bij een lage onkruiddruk ruimt u door schoffelen al zoveel op dat de bovengenoemde chemische correctie niet meer nodig is.
De laatste jaren zien we problemen met zogenaamde onkruidbieten of wilde bieten flink toenemen. Om dit beheersbaar te houden kunt u kiezen tussen een strokenspuit met glyfosaat (in combinatie met aardappelopslagbestrijding) of schoffelen. In de rij is alleen hakken de remedie.