Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-05-2012

Onderzoekswensen voor 2013

Het Productschap Akkerbouw (PA) draagt jaarlijks zo'n 3 miljoen euro bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers.

Het Productschap Akkerbouw (PA) draagt jaarlijks zo'n 3 miljoen euro bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers. Voor de invulling van het bijbehorende onderzoeksprogramma is een programmeringsorganisatie actief, bestaande uit vijf regionale programmeringsgroepen van het PA en landelijke gewaswerkgroepen (pootaardappelen, consumptieaardappelen en uien, zetmeelaardappelen, suikerbieten, granen, graszaden en -zoden, cichorei, biologische teelt en overige gewassen/thema's) van LTO Nederland, NAV of PA.

Het PA heeft dit voorjaar 120 onderzoekswensen ontvangen voor 2013. Na bundeling van deze wensen door het PA en na beoordeling van alle wensen door de regionale groepen is in een overleg tussen vertegenwoordigers van alle regionale en landelijke groepen op 16 mei jl. vastgesteld dat 17 onderzoekswensen en 2 voorlichtingswensen een hoge prioriteit verdienen.

Deze wensen worden nu uitgewerkt in de vorm van een bestek en 13 onderzoeksorganisaties krijgen de mogelijkheid in te schrijven. Op deze manier hopen we dat er weer een breedgedragen, effectief en efficiënt onderzoeksprogramma ontstaat.