Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-08-2011

Onderzoekswensen voor 2012

Het Productschap Akkerbouw (PA) draagt jaarlijks zo'n 2,5 miljoen euro bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers.

Het Productschap Akkerbouw (PA) draagt jaarlijks zo'n 2,5 miljoen euro bij aan het praktijkonderzoek voor akkerbouwers. Voor de invulling van het bijbehorende onderzoeksprogramma is een programmeringsorganisatie actief, bestaande uit vijf regionale programmeringsgroepen van het PA en landelijke gewaswerkgroepen (pootaardappelen, consumptieaardappelen en uien, zetmeelaardappelen, suikerbieten, granen, graszaden, cichorei, biologische teelt en overige gewassen/thema's) van LTO Nederland, NAV of PA.

Het PA heeft dit voorjaar 110 onderzoekswensen ontvangen voor 2012. Na bundeling van deze wensen door het PA en na beoordeling van alle wensen door de regionale groepen is in een overleg tussen vertegenwoordigers van alle regionale en landelijke groepen op 20 mei jl. vastgesteld dat 19 onderzoekswensen en 1 voorlichtingswens een hoge prioriteit verdienen.

Deze wensen zijn uitgewerkt in de vorm van een bestek en 13 onderzoeksorganisaties hebben nu tot 30 september a.s. de mogelijkheid in te schrijven. Op deze manier hopen we dat er weer een breedgedragen, effectief en efficiënt onderzoeksprogramma ontstaat.