Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-11-2011

Onderzoek verbetering rendement suikerbieten

Onderzoek verbetering rendement suikerbieten

Het onderzoek verbetering rendement suikerbietenteelt (dit project bestond uit de projecten SUSY en LISSY) heeft veel bruikbare data opgeleverd. Duidelijk uit dit onderzoek blijkt dat de teler een belangrijke rol speelt in het tot stand komen van de opbrengst. Een hoge opbrengst vraagt continu aandacht van de teler op zeer veel verschillende terreinen van de suikerbietenteelt. Zo dient er bijvoorbeeld altijd aandacht zijn voor het behoud van de bodemstructuur en moeten ziekten en plagen in bouwplanverband of direct tijdens de teelt op het juiste tijdstip worden bestreden. Daarnaast moet er op worden gelet dat aan het eind van het seizoen alle bieten richting de fabriek gaan. De resultaten van deze uitgebreide studie staan in onderstaande publicatie beschreven.