Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-10-2013

Onderhoudsbekalking

Het najaar is het moment om uw percelen te controleren op de pH. Op zandgronden is het advies te bekalken tot een pH van 5,7 en op löss tot een pH van 6,7 in een bouwplan met aardappelen en bieten en/of conserven. In een bouwplan zonder aardappelen, maar wel met bieten en conserven bekalken tot pH 6,0 op zand en pH 7 voor löss. Hoger is niet gewenst vanwege het optreden van mangaangebrek. Reken bij oude monsters ook de pH-daling mee van de jaren na bemonstering. Deze is ca. 0,05-0,1 pH –punt per jaar. Bij een lager organische stofgehalte daalt de pH sneller.

Hebben de percelen een lage magnesiumtoestand, dan is bekalken met een magnesiumhoudende kalkmeststof een oplossing om ook magnesium te geven. Magnesiumhoudende kalkmeststoffen moeten in het najaar gegeven worden in verband met de trage werking van de kalk. In onderstaande tabel staan enkele kalkmeststoffen met hun Neutraliserende Waarde/ton. Op de markt zijn nog diverse andere kalkmeststoffen beschikbaar. Betacal flow is de snelst werkende kalk en veruit het goedkoopste. Nadeel is de aanvoer van fosfaat: 8 kg per ton, dit is ca. 270 kg fosfaat per vracht. Deze telt volledig mee in de aanvoer voor uw fosfaatruimte! Stikstof telt voor 50% mee.

Tabel 1. Overzicht enkele kalkmeststoffen

Productnaam Nw/ton P2O5/ton N/tonMg/ton€/1000 NW
Betacal-flow17082,258 (65)*
Kalkslib20000090
Miramag52000170140
Vitakal500000130
Dolokal extra55000100210
Magkal54000170146
Limkal480000115

* De genoemde prijs is boven de vrij te ontvangen hoeveelheid. Mirameg, Limkal prijzen gelden bij volle vrachtwagen.