Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-05-2005

Olievlas op termijn interessant

Er is op uitgebreide schaal belangstelling voor het gewas koolzaad met als ‘nieuwe’ bestemming de olie, als brandstof voor voertuigen. Voor het persen van het koolzaad wordt in Delfzijl een molen gebouwd die op korte termijn operationeel wordt. In Zeewolde is al een kleine installatie in gebruik. Elders zijn er ook nog plannen om een oliemolen te bouwen.
In de praktijk bestaat de vraag of deze oliemolens die zijn/worden gebouwd voor het persen voor koolzaad meer rendabel te maken zijn door het persen van ook andere oliehoudende zaden die in Nederland kunnen worden geteeld, zoals olievlas.

Het gewas olievlas kan vrij eenvoudig tegen lage kosten worden geteeld. De oogst kan bij aanhoudend natte omstandigheden wel problemen geven, vooral als het gewas gelegerd is. Indien alleen het zaad kan worden vermarkt, blijft het saldo beduidend achter bij die van de huidige gewassen in het bouwplan, zoals wintertarwe en zomergerst. Het verschil in saldo met winterkoolzaad is echter vrij beperkt.

Onderzoek

In een beknopte bureaustudie, gefinancierd door het Hoofdproductschap Akkerbouw, is het perspectief voor het gewas olievlas verkend. Dit gebeurde mede op basis van het laatste in Nederland uitgevoerd teeltonderzoek aan olievlas, dat rond 1990 werd uitgevoerd, toen er de teelt van dit gewas in ons land enige opgang maakte.

Afbeelding. Overzichtsfoto van een proefveld met olievlas.

Resultaten en conclusie

Het gewas olievlas kan vrij eenvoudig tegen lage kosten worden geteeld. De oogst kan bij aanhoudend natte omstandigheden wel problemen geven, vooral als het gewas gelegerd is.
Indien alleen het zaad kan worden vermarkt, blijft het saldo beduidend achter bij die van de huidige gewassen in het bouwplan, zoals wintertarwe en zomergerst (zie tabel).

Tabel. Saldo (€€/ha) van enkele gewassen in 2006 (Noordelijk kleigebied) bij eigen mechanisatie en loonwerk.
SaldoWintertarweZomer(brouw)gerstWinterkoolzaadOlievlas
Eigen mecahnisatie591680359391
Loonwerk23634922-21

Het verschil in saldo met winterkoolzaad is vrij beperkt. De oogstkosten van olievlas zijn wat hoger dan bij de andere weergegeven gewassen, o.a. als gevolg van de sterkere belasting van de oogstmachine die tot sterkere slijtage leidt.