Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 10-08-2011

Nut en noodzaak ziektebestrijding uien na strijken

De uien beginnen te strijken. Wanneer de uien volledig gestreken zijn is het niet langer zinvol om tegen valse meeldauw te spuiten. Valse meeldauw heeft een incubatietijd van ongeveer 14 dagen. Wanneer een bespuiting is uitgevoerd voor het strijken, dan krijgt valse meeldauw geen kans meer tot de oogst.

De ervaring leert dat bladvlekkenziekte vooral aan het eind van de teelt veel schade kan doen. Vooral onder omstandigheden met lange bladnat periodes is het verstandig ook na het strijken van het gewas nog een bestrijding uit te voeren. Houdt wel rekening met de veiligheidstermijn van de middelen: Kenbyo Fl 0 dagen, Amistar en Daconil en Kenbyo MZ en Fandango 14 dagen, Shirlan e.a. in zaaiuien 28!! dagen en in plantuien 7 dagen (verschilt per merknaam). Korter dan twee weken voor de oogst spuiten is zinloos.