Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-02-2012

Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies

Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies - Cosun Magazine, februari 2012, nr. 1

In dit artikel wordt aangegeven dat voor een goede inschatting van de benodigde stikstofgift aan suikerbieten het meten van de Nmineraal-voorraad van de grond een hulpmiddel kan zijn. Verder wordt gewezen op de stikstof die uit groenbemesters beschikbaar kan komen voor het bietengewas. Tenslotte beschrijft dit artikel dat voor een hoge bietenopbrengst niet meer stikstof nodig is dan voor een lagere opbrengst.