Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 04-05-2012

Nieuwsbrief Erwinia verschenen

De laatste nieuwsbrief (april 2012) van het Deltaplan Erwinia is verschenen.

De laatste nieuwsbrief (april 2012) van het Deltaplan Erwinia is verschenen.

Hoe kan een perceel schoon uitgangsmateriaal besmet raken? En als een partij pootaardappelen eenmaal besmet is, hoe kan verdere verspreiding dan worden voorkomen? Deze 2 vragen hebben in de afgelopen 3 jaren centraal gestaan binnen het Erwinia-onderzoek van het Deltaplan Erwinia Deel C.

De eerste vraag, namelijk waar de eerste (Initiële) besmetting vandaan komt is, en blijft, een lastige om te beantwoorden. In 2011 zijn wel enkele aanwijzingen gevonden die duiden op bronnen waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Hierover is in deze nieuwsbrief meer te lezen.
De tweede vraag, hoe verspreiding kan worden voorkomen, is al wat duidelijker te beantwoorden. Onderzoek naar verschillende facetten van verspreiding zijn onderzocht en worden toegelicht.

Alle onderzoeksresultaten uit dit project, gecombineerd met divers literatuuronderzoek, hebben geleid tot een aantal hoofdrisicofactoren die in deze nieuwsbrief aan bod komen.