Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-01-2007

Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten

Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten - Cosun Magazine, januari 2007 nr. 1

Sinds 2006 is MINAS vervangen door een stelsel van gebruiksnormen. Deze gebruiksnormen gelden voor dierlijke mest, fosfaat en stikstof. In dit artikel worden de gevolgen van dit stelsel voor de bietenteelt verwoord. Tevens staat de verandering in het gebruiksnormenstelsel voor 2007 beschreven.