Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-04-2009

N-bemesting zomertarwe

PPO-onderzoek van de afgelopen 2 jaar heeft uitgewezen dat de optimale (economische) N-bemesting bij zomertarwe 150 kg N per ha bedraagt (bij een Nmin in maart lager dan 40 kg). Dit is hoger dan het huidige advies en ook hoger dan de gebruiksnorm van 140 kg N per ha. Zomertarwe heeft dus voldoende stikstof nodig om tot een hoge opbrengst te komen. Advies is daarom om de volledige gebruiksnorm voor zomertarwe te gebruiken voor het gewas zelf. Besparen op de N-gift en deze gebruiken voor een ander gewas gaat ten koste van de opbrengst. Dit geldt zowel voor zand- als voor kleigrond.