Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 06-01-2008

Monitoring nulsituatie aaltjesbeheersing

Eén van de projecten binnen het Actieplan Aaltjesbeheersing was het monitoren van de nulsituatie. Binnen het project zijn tussen november 2005 en april 2006 op 425 akkerbouwbedrijven grondmonsters genomen en geanalyseerd.

In dit project is een schat aan informatie over aanwezige aaltjesbesmettingen verzameld, zowel voor cystenvormende als niet-cystenvormende aaltjes.
Het project heeft op basis van de resultaten ook enkele aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek van het actieplan.