Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-02-2013

Middelentabel bestrijding schimmelziekten in de uienteelt

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

Verschillende schimmelziekten bedreigen de uienteelt. In Nederland zijn diverse middelen toegelaten in de teelt van uien, elk met zijn specifieke kwaliteiten. Het ene middel is sterker op valse meeldauw, het andere middel weer sterker op bladvlekkenziekte.

In dit overzicht vindt u informatie over de werkzaamheid van de gewasbeschermingsmiddelen, uitgesplitst naar verschillende ziekten. Voor het gebruik van de middelen (o.a. maximaal aantal bespuitingen) dient u vanzelfsprekend het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing te volgen. Deze kunt u eenvoudig vinden door op de verschillende merknamen te klikken of op www.ctgb.nl.

De tabel is tot stand gekomen op basis van proeven en praktijkervaringen, samengesteld door Cebeco Agrochemie, DLV Plant en PPO-agv en kan een hulpmiddel zijn voor de telers/adviseurs bij de bepaling van de bestrijdingsstrategie, toegespitst op de eigen situatie.