Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-07-2013

MH in consumptieaardappelen: kiemremming

De laatste jaren zijn er goede ervaringen opgedaan met het gebruik van MH in aardappelen als kiemremmer. Afwegingen om het middel in te zetten zijn:

  • Bij rassen met een zwakke kiemrust en/of rassen die extra gevoelig zijn voor binnenschot (o.a. Innovator, Nicola, Asterix);
  • Voor rassen die gevoelig zijn voor schilbrand en/of poederschurft als vervanging van een inschuurbehandeling;
  • Voor aardappelopslagbestrijding (zeker interessant voor rassen zoals Nicola, Asterix);
  • Voor (tijdelijke) bewaring van aardappelen in bewaarruimtes zonder chloorprofam;
  • Net als bij een vloeibare kiemremmingsbehandeling bij inschuren met o.a. Grostop, levert MH u in de bewaring een ‘rustigere’ partij op t.a.v. kieming, waardoor u minder hoeft te ventileren, minder gewichtsverlies hebt, minder drukplekken en dus bij langere bewaring een beter afleverbaar product.

Er zijn wel diverse aandachtspunten voor de toepassing.
Om een voldoende hoge concentratie MH in de aardappelknollen te krijgen, moet het gewas nog voldoende vitaal zijn om het middel op te kunnen nemen. Het gewas mag niet “in de stress” staan! De belangrijkste stelregel is dat het gewas nog minimaal 3 weken (optimaal 5 weken) voldoende groen en vitaal blijft om MH naar de knollen te transporteren. (Terugrekenen vanaf uiterlijk half september loofdoding betekent dit dus ca. eind juli, begin augustus). Het gewas moet daarbij uitgebloeid zijn, omdat dan meestal de maximale loofhoeveelheid bereikt is. Daarnaast moeten de kleinste knollen minimaal 25 mm zijn (letwel het betreft de knollen die ook werkelijk meedoen met de oogst). Belangrijk zijn ook de weersomstandigheden op het moment van spuiten zodat het middel voldoende opgenomen kan worden (max. 25˚C, hoge RV en niet afgehard gewas) en moet het minimaal 10 uur droog blijven om het middel niet te laten afspoelen. Toevoegen van een uitvloeier kan negatief werken en wordt daarom niet geadviseerd. Om een voldoende hoge concentratie MH te krijgen is de dosering 5 kg/ha (ca. € 150). Gebruik 500 liter water en niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen (in veel middelen zitten namelijk ook uitvloeiers) of meststoffen!