Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 06-05-2011

Melde in suikerbieten erg taai

In veel suikerbietenpercelen blijft de melde over. Na een bespuiting met fenmedifam, metamitron, ethofumesaat en olie (BOGT) schroeien de buitenste bladeren van de melde af, maar gaat het hart niet dood. We krijgen het idee dat bij de felle zon van de afgelopen tijd de BOGT-combinatie erg fel werkt op de melden, waardoor een aantal bladeren snel verbrandt maar de BOGT onvoldoende wordt opgenomen. Ook op percelen waar (veel) hogere doseringen fenmedifam zijn gespoten, blijft de melde staan. Branden is dus kennelijk niet de oplossing.
De laatste week is ons opgevallen dat waar Safari is toegevoegd aan de BOGT de meldebestrijding beter gaat. In andere jaren hadden we juist de omgekeerde indruk. Mogelijk zorgt Safari onder deze omstandigheden voor een betere opname.
Op de meeste percelen zijn onkruiden te vinden die de BOGT altijd overlaat (Tandzaad, Hondspeterselie, etc), overgebleven melden en nieuwe kiemplanten. Met een halve liter BOGT is dit jaar niet veel te beginnen; onze standaard begint daarom met 0,75-1 ltr BOGT. Een goede toevoeging is 15-20 gr Safari.