Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 26-04-2010

Meeldauw in wintergranen

We treffen op dit moment vooral in de vroeg gezaaide wintertarwe en wintergerst meeldauw aan. Dit zijn vaak ook percelen waarop nu kortgespoten moet worden. Treft u vanaf stadium F6 op de bovenste bladeren meeldauw aan, dan is een bestrijding noodzakelijk. U kunt bij het kortspuiten eventueel 0,5-0,75 ltr Mildin per ha toevoegen. Bij een zware bezetting de hoogste dosering gebruiken.
Op dit moment treffen we op vroeg gezaaide percelen op de oudste bladeren Septoria aan. Dit is vrij normaal. Bij het aanhoudende droge weer van komende week hoeft u hiertegen nog niet te spuiten.