Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2003

Mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien

In dit artikel wordt ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden van machines die ook in de gewasrij het onkruid in uien kunnen verwijderen.

Inleiding

Zaaiuien is een gewas dat langzaam kiemt en groeit. Hierdoor blijft het gewas lang open. Deze factoren en het feit dat de meeste onkruidsoorten sneller kiemen en groeien dan een ui, maken mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien niet gemakkelijk. Tussen de gewasrijen kan er voldoende. Met schoffelen en eggen tussen de rijen kan het onkruid goed opgeruimd worden. Het grote probleem zijn meestal de onkruiden in de gewasrij.
De laatste jaren zijn er machines ontwikkeld die ook in de gewasrij het onkruid kunnen verwijderen. Onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn. Alleen zonder herbiciden is nog steeds handwerk nodig.

Proefopzet en resultaten

Vanaf 2000 is er onderzoek uitgevoerd in verschillende gewassen met de nieuwe machines die het onkruid in de rij bestrijden. Het gewas zaaiuien werd in dit onderzoek meegenomen, omdat uien echt een probleem gewas is voor mechanische onkruidbestrijding. Op kleigrond in de Flevopolder zijn drie proeven uitgevoerd.

Onkruidbestrijding

Het effect van de diverse apparatuur wisselde over de drie jaren heen (tabel 1).

Tabel 1. Percentage onkruidbestrijding in de rij.
MachineJaarGemiddelde van 2000/2002
200020012002
Alleen schoffelen0 (71,5 onkr/m 2 )0 (19,1 onkr/m 2 )0 (122,5 onkr/m 2 )0 (71,0 onkr/m 2 )
+ kleine vingerwieder60474049
+ grote vingerwieder71364651
+ rotorwieder505251
+ torsiewieder614352
Chemisch90969192

Dit was afhankelijk van de vochtigheid en de structuur van de grond en tevens van de ontwikkeling van het onkruid. De verschillen tussen de diverse apparaten werden vooral bepaald door de afstelling en hier is en blijft het inzicht van de gebruiker erg belangrijk. Gemiddeld was het bestrijdend effect ongeveer 50%.

Handwieduren

De hoeveelheid uren (tabel 2) die nodig waren om het onkruid uit de rij te verwijderen was in de drie proeven gemiddeld 131 per hectare, bij alleen schoffelen. Dit ligt iets onder het gemiddelde van de biologische bedrijven met een vergelijkbare grondsoort. Door inzet van de nieuwe machines zien we hier een winst van 44 tot 63 %. Dit is voor een biologische bedrijf mooi meegenomen.

Tabel 2. Aantal uren handwieden/ha.
MachineJaarGemiddelde van 2000/2002 (afname t.o.v. alleen schoffelen)
200020012002
Alleen schoffelen17733188131
+ kleine vingerwieder732412774 (44%)
+ grote vingerwieder47187848 (63%)
+ rotorwieder1110759 (55%)
+ torsiewieder989962 (53%)
Chemisch30143426 (80%)

Plantverlies

De verschillende apparaten lieten grote verschillen zien in de aantallen uien planten die verloren gingen (tabel 3). Bij alleen schoffelen met een schoffelbreedte van 20 cm en een rijenafstand van 27 cm, was dit ook nog 4 %. Hier werden enkele planten omgeschoffeld, maar de meeste planten gingen verloren door het onderdekken van de kleinste uien planten.
Bij de kleine vingerwieder en de torsiewieder waren de plantverliezen acceptabel, maar bij de grote vingerwieder en de rotorwieder waren ze hoog, vooral in 2002.

Tabel 3. Percentage plantverlies.
MachineJaarGemiddelde van 2000/2002
200020012002
Alleen schoffelen4,16,91,44,1
+ kleine vingerwieder4,89,37,97,3
+ grote vingerwieder15,412,030,519,3
+ rotorwieder 18,825,422,4
+ torsiewieder9,2 6,88,0
Chemisch4,93,00,02,6

Opbrengst

Plantverlies en opbrengstreductie gaan bij mechanische onkruidbestrijding niet altijd samen. In tabel 4 staan de opbrengsten van 2000, 2001 en 2002. De sortering veranderde wel. Bij grote plantverliezen waren de uien groter. Afhankelijk van de prijs zal dat positief of negatief zijn. Door iets dikker te zaaien kan het plantverlies gecorrigeerd worden. In twee van de drie jaren bleek dat de gewasremming door chemisch vergelijkbaar was met die van de mechanisch.

Tabel 4. Relatieve opbrengst (netto marktbaar product).
MachineJaarGemiddelde van 2000/2002
200020012002
Alleen schoffelen100 (=94 ton/ha)100 (=63 ton/ha)100 (=70 ton ha)100
+ kleine vingerwieder95959695
+ grote vingerwieder869710395
+ rotorwieder 989697
+ torsiewieder94 9394
chemisch941029597

Conclusie

Inzet van wiedapparatuur die het onkruid ook in de rij bestrijdt, biedt in de biologische teeltwijze van zaaiuien mogelijkheden.
De uiteindelijke resultaten zullen meestal meer afhangen van de kwaliteit van de gebruiker dan van het gebruikte apparaat.
Een volledige mechanische oplossing biedt de ingezette apparatuur niet, maar we zijn op de goede weg. Betere afstemming van alle teeltmaatregelen kunnen zeker een steentje bijdragen om de resultaten te verbeteren. Toekomstig onderzoek zal zich daar dan ook meer op gaan richten.