Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-06-2009

Mangaan-bladvoeding alleen zinvol op kalkrijke zavelgronden

De laatste jaren zijn er diverse proeven geweest met bladbemesting in aardappelen. Uit deze proeven blijkt dat alléén op lichte kalkrijke zavelgronden bladbespuitingen met mangaan een opbrengstverhoging geven. Algemeen zijn de Maaskleigronden kalkarm. Mogelijk dat bij een hoge pH een mangaangift daar dus nog zinvol kan zijn. Gebruik van een mancozeb-bevattend Phytophthora-middel kan dan al voldoende zijn en dan heeft extra mangaan toevoegen geen zin.