Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-06-2009

Magnesiumbemesting van aardappelen

De magnesiumbemesting van aardappelen wordt nog wel eens vergeten of onderschat. Magnesium is belangrijk voor het bladgroen. Algemeen geeft het een vitaal en sterker loof. Diverse rassen zijn gevoelig, o.a. Asterix, Bildtstar, Desiree, Felsina, Innovator, Jaerla, Lady Christle, Markies, Nicola, Redstar, Remarka, Saturna en Victoria. Agria is matig gevoelig. De aardappelplant heeft vooral vanaf de knolzetting en rondom bloei magnesium nodig. Wanneer onvoldoende magnesium met organische mest of kunstmest vooraf is gegeven (afhankelijk van het MgO-gehalte grond) kan worden bijbemest met een bladbemesting. Spuit vanaf begin knolzetting o.a. 3-4 keer 2-5 ltr magnesiumnitraat of 5-10 kg Epso Microtop per ha. Indien ook mangaan (en borium) belangrijk zijn, kies dan voor Epso Microtop. Deze bladmeststoffen kunt u toevoegen aan de Phytophthorabestrijding.

Let op: vooral als (nitraat)bladmeststoffen gecombineerd worden met minerale virusolie of olieachtige formuleringen (dimethoaat, pyrethroïden) is er kans op bladverbranding.

(Noot redactie PA: eerder [INVALID URL] liet zien dat, wanneer er geen magnesiumgebrek zichtbaar is, een magnesiumbemesting van aardappelen geen betrouwbaar effect heeft op opbrengst en kwaliteit. Spuit zodra er onder in het gewas magnesiumgebrek is waar te nemen. Niet spuiten kan dan opbrengstderving veroorzaken.)