Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 13-04-2011

Magnesium op orde

Magnesium is een voedingselement dat gemakkelijk vergeten wordt. Het is belangrijk voor de vorming van bladgroen en is daarom voor elk gewas van belang. Aardappelen zijn het meest gevoelig. Voor peen is het van belang voor een gezond en sterk loof.
Een zichtbaar tekort treedt vooral op bij een lage pH. Magnesium wordt dan moeilijker opgenomen. Het is van belang op zand-, löss- en zavelgronden. Op klei speelt magnesiumgebrek nauwelijks.
Zorg dat de magnesiumbemesting op orde is bij aanvang van de teelt. Een magnesiumgift is nodig bij een MgO < 70 (let wel, diverse onderzoekslabs geven de waarde als Mg (streeftraject: 50 – 80). Een aanvullende bemesting kan gegeven worden voor of na zaai of poten. Mg-bevattende meststoffen zijn o.a. Kieseriet (27%), Patentkali (10% MgO + 30% K2O), MAS (7% MgO + 22% N) en Mg-houdende kalkmeststoffen. Bij een beperkt tekort (< 20-25 kg MgO) is voor de meeste gewassen geen extra aanvulling nodig. Voor peen en aardappelen kunnen dan in het gewas aanvullende bespuitingen gegeven worden. Gevoelige aardappelrassen zijn o.a. Asterix, Bildtstar, Desire, Felsina, Innovator, Jaerla, Lady Christel, Markies, Nicola, Redstar, Remarka en Saturna. Agria en Victoria zijn matig gevoelig.
Houd rekening met de aanvoer van magnesium via organische mest (rundvee 1,3 / vleesvarkens 1,8 / zeugen 1,1 kg MgO per ton).
Magnesium spoelt gemakkelijk uit, waardoor het bemestingsadvies slechts 1 jaar geldig is. Alleen bij waarden hoger dan 110 MgO is het advies 2 jaar geldig. Vanaf het 2e jaar geldt een advies van 70 kg MgO per jaar.