Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2013

Magnesium op orde voor de teelt

Magnesium (Mg) is een element dat gemakkelijk vergeten wordt. Het is een belangrijk element voor de vorming van bladgroen en is daarom voor elk gewas van belang. Aardappelen zijn het meest gevoelig, voor peen is het van belang voor een gezond en sterk loof. Een zichtbaar tekort treedt vooral op bij een lage pH. Magnesium wordt dan moeilijker opgenomen. Het is van belang op zand- , löss- en zavelgronden. Op klei speelt het nauwelijks.

Zorg dat de magnesiumbemesting op orde is bij aanvang van de teelt. Magnesium is nodig bij een MgO < 70 (let wel, diverse onderzoekslabs geven de waarde als Mg (streeftraject: 50 – 80). Een aanvullende bemesting kan gegeven worden voor of na zaai of poten. Mg-bevattende meststoffen zijn o.a. Kieseriet (27%), patentkali (10% MgO +30% K2O), MAS (7% MgO + 22% N) en Mg-houdende kalkmeststoffen. Bij een beperkt tekort (<20-25 kg MgO) is voor de meeste gewassen geen extra aanvulling nodig.
Voor peen en aardappelen kunnen dan in het gewas aanvullende bespuitingen gegeven worden. Gevoelige aardappelrassen zijn o.a. Asterix, Bildtstar, Desire, Felsina, Innovator, Jaerla, Lady Christel, Markies, Nicola, Redstar, Remarka en Saturna.. Agria en Victoria zijn matig gevoelig.
Houd rekening met de aanvoer van Mg via organische mest (rundvee 1,3 / vleesvarkens 1,8 / zeugen 1,1 kg MgO per ton). Magnesium spoelt gemakkelijk uit, waardoor het bemestingsadvies slechts 1 jaar geldig is; alleen bij waarden >110 MgO is het 2 jaar geldig. Vanaf het 2e jaar geldt een advies van 70 kg MgO per jaar.