Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-09-2013

Loofdoding consumptieaardappelen

Voor loofdoding is 2-4 ltr Reglone/diquat, 1 ltr Spotlight Plus, 0,8 ltr Quickdown + 2 ltr olie en 2-3 ltr Finale SL 14 e.a. beschikbaar. Het middel en de dosering is afhankelijk van de mate van afrijping van het gewas. Gewassen die een heel eind op retour zijn (minder dan 50% groen) kunnen nu nog gespoten worden met 2-2.5 ltr. Reglone/diquat.

Heeft u niet beregend dit seizoen, en staat uw gewas nog groen bij het moment van loofdoding, dan is het zeker te droog in de rug om een hogere dosering Reglone/diquat toe te kunnen passen vanwege grote kans op naveleindrot. Beperk de dosering van Reglone/diquat dan tot maximaal 1 ltr in combinatie met 1 ltr Spotlight Plus of 0,8 ltr Quickdown met 2 ltr olie. Spotlight Plus en Quickdown hebben namelijk alleen contactwerking. Reglone/diquat toevoegen is essentieel omdat Spotlight Plus en Quickdown (enkele toepassing) bij een vol gewas onvoldoende effect geven. Spuit Spotlight Plus en Quickdown met minimaal 400 ltr water en met een midden grove druppel. Na toepassing is minimaal 3 uur zonlicht nodig voor een goede werking. Vaak is een eenmalige toepassing nog niet voldoende en dient u deze bespuiting na 5-6 dagen nog een keer te herhalen.

Heeft u te maken met veel onkruid, dan is het beter om te kiezen voor Finale. Gebruik Finale niet onder erg natte omstandigheden (niet meer dan 40 mm regen binnen 5 dagen vóór de bespuiting), i.v.m. de kans op rotte knollen en lees het etiket van tevoren goed door. Spuit alleen op een droog gewas. Afhankelijk van de mate van afrijping een dosering aanhouden van 2-3 ltr Finale SL14 per hectare. Aandroogtijd van minimaal 2 tot 4 uur voordat het middel regenvast is. Spuit Finale niet op een avond met een hoge luchtvochtigheid. Veiligheidstermijn Quickdown en Finale SL14 is 14 dagen. Spotlight Plus is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied.