Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-04-2011

Let op tankreiniging

Vooral na inzet van sulfonylureum-verbindingen als Ally, Artus, Atlantis, Hussar, Capri Twin, Primus en Safari is het raadzaam om de tank zorgvuldig te reinigen voordat er een ander gewas wordt gespoten.
Reinig de spuitmachine met o.a. All Clear Extra, Primaclean of chloorbleekloog om spuitschade in andere gewassen te voorkomen. Reinig daarbij niet alleen de tank, maar ook de leidingen, de filters (ook sectiefilters), de spoelinrichting en de doppen. Vooral in de filters kan een kleine hoeveelheid achtergebleven middel voor veel schade zorgen als het bij een volgende bespuiting weer langzaam oplost.
Houd bij het reinigen rekening met de voorschriften in het kader van de AMvB open teelten. Spuit de tank leeg over het gewas waar deze herbiciden het laatste in zijn toegepast.